Dla programistów

Na tej stronie znaleźć można fragmenty kodu, które pozwalają na osadzenie istotnych elementów portalu na zewnętrznych stronach www. Każda z poniższych sekcji składa się z pól konfiguracyjnych, podglądu oraz gotowego kodu do osadzenia.

Fact checking report

<iframe
  src="https://app.fakehunter.pap.pl/plugins/pinned"
  width="1000" height="450" frameborder="0"
  style="border: none; width: 100%; max-width: 1000px;"
/>

Highlighted reports

<iframe
  src="https://app.fakehunter.pap.pl/plugins/pinned"
  width="1000" height="450" frameborder="0"
  style="border: none; width: 100%; max-width: 1000px;"
/>

Latest reports

<iframe
  src="https://app.fakehunter.pap.pl/plugins/newest?count=5"
  width="1000" height="450" frameborder="0"
  style="border: none; width: 100%; max-width: 1000px;"
/>