FakeHunter

Zgody

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Cel marketingowy  obejmuje analizowanie moich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących mnie treści i ofert oraz zarządzanie przez PAP S.A. potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Marketing bezpośredni  obejmuje przekazywanie mi treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) zgodnych z moimi preferencjami (w tym zaznaczonych subskrypcji) oraz zarządzanie nimi w tym zakresie.

Przetwarzanie danych w związku z uczestnictwem w wydarzeniach